Okná
Vlastnosti dobrého okna

Hlavným kritériom pri výbere okna je jeho súčiniteľ prechodu tepla U, ktorý má byť maximálne 2,0 W/(m2. K). Výslednú hodnotu U tvoria súčiniteľ prechodu tepla okenného rámu a súčiniteľ prechodu zasklenia. Čím je táto hodnota nižšia, tým sú nižšie tepelné straty a náklady na kúrenie. Prvým znakom kvalitného okna je teda kvalitný okenný rám a kvalitné zasklenie. Okná sú vystavené nepriazni počasia, preto musia byť odolné proti vetru, vlhkosti a vode. Najmä styk okenného krídla a rámu a styk vlysu krídla a skleneného systému si vyžaduje pozornosť. Kvalitné tesnenie v týchto miestach je ďalším znakom dobrého okna. Veľmi dôležité je i kovanie okna. V zatvorenej polohe musí okno dokonale tesniť, kovanie musí zabezpečiť ľahkú manipuláciu pri otváraní a zatváraní a zároveň by malo byť odolné proti nárazovému vetru i zlodejom. Kovanie spĺňajúce požiadavky, ktoré sa naň kladú, by malo byť celoobvodové. Aj kvalitné okno môže zničiť zlé osadenie. Ak je to teda len trocha možné, postarajte sa, aby vám vaše nové okno osadil predajca alebo priamo výrobca. Každý dobrý výrobca túto službu poskytuje a ručí za kvalitu montáže.

Tepelná priepustnosť drevených okien

Ak berieme do úvahy samotný okenný hranol bez profilovania a prekrývania sa, koeficient prechodu tepla profilu zo smrekového materiálu je takýto:

Ak berieme do úvahy okenný rám s prekrývaním vrátene tesnenia a kovania, koeficient prechodu tepla okenného rámu je takýto:

Vzhľadom na to, že plocha rámu zaberá len 10-15% plochy celého okna, pri okne treba brať do úvahy hlavne tepelnú priepustnosť skla.

V celkovej priepustnosti okna Uw sa zohľadňuje:

  1. priepustnosť skla Ug
  2. priepustnosť rámu Uf

Hodnota Ug je na okne najdôležitejšia a pri porovnaní rôznej hrúbky okenného profilu sú zmeny minimálne. Tieto hodnoty sa odvíjajú od rozmerov okien pre danú stavbu. Štandardne sa ani neprepočítavajú, a to z dôvodu veľmi malej energetickej úspory.

Do úvahy treba brať aj to či daný dodávateľ nakupuje hrubší profil (certifikovaný- priemyselne vyrábaný hranol) alebo či si ho dokonca nevyrába sám (tam určite nie sú dodržané presné technologické postupy). Taktiež treba brať do úvahy estetický detail, nepomer hrúbky hrubšieho materiálu (hrubé okno nie je veľmi pekné). V našich klimatických podmienkach jednoznačne stačí 68 mm profil, a to nielen z týchto dôvodov, ale aj z tepelnotechnických a statických dôvodov.

Chodové dvere EURO 68

Vchodové dvere vyrábame z trojvrstvového lepeného hranola v rôznych tvaroch a veľkostiach, sú dvojfalcové, v masívnom prevedení, lištované z oboch strán. Kazetové výplne so zateplené, sklenené výplne sú v zložení 4-16-4 K = 1,1. Pánty so robustného prevedenia nastaviteľné v troch smeroch, zámok je bezpečnostný –päť bodový. Dvere sú obtiahnuté dva krát s tesnením, prah je hliníkový v prevedení THERMO

Ďalej dodávame tieniacu techniku (žaluzie), siete proti hmyzu, parapetné dosky vnútorné a parapetné plechy. Vykonávame montáž, demontáž starých okien, murárske práce, záručný a pozáručný servis, poradenstvo.